back to list

Заместник Главен Счетоводител

City: Sofia   Type: Hire

„Фабрика за персонал-ни решения“ е консултантска компания с мисия да съдейства на своите клиенти в намирането и привличането на професионалистите, от които имат нужда. 

За финансово-счетоводния екип на наш клиент - утвърдена и стабилна българска холдингова група, търсим отговорен, организиран, проактивен и комуникативен професионалист с много добре развити умения за вземане на решения и работа в екип, който да се присъедини в ролата на:

 

Заместник Главен Счетоводител:

 

Основни задължения към позицията:

·         Отговаря цялостно за организирането и воденето на счетоводната отчетност;

·         Следи за настъпили изменения в разпоредбите на приложимото данъчно и счетоводно законодателство и прилагането му;

·         Отговаря за месечното и  годишното счетоводно приключване и одита на дружеството;

·         Отговаря за съставянето и подаването на СД по ДДС, ГДД по чл.92 от ЗКПО, ГФО и други свързани с данъчното и осигурителното законодателство;

·         Участва в комуникацията с НАП и органи на държавната администрация заедно с ръководството;

·         Подготвя данни и подава статистически отчети и формуляри;

·         Участва в обработването на първични и вторични счетоводни документи;

·         Изготвя справки и отчети за нуждите на ръководството;

·         Извършва допълнителни текущи задачи възложени от ръководството, свързани със спецификата на работа.

 

Изисквания:

·         Образование – магистърска степен по „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит“ или друга сходна специалност.

·         Покриване на изискванията необходими за съставител на ГФО.

·         Отлично познаване на НСС, нормативните актове свързани със счетоводната отчетност, данъчното и осигурително законодателство;

·         Опит в работата със софтуерни счетоводни продукти, Microsoft Word и Excel. Много сериозно предимство ще бъде предходен опит с продукта Ажур-Л. 

·         Професионален опит на релевантна позиция - минимум 5 години. В това число опит в годишно счетоводно и данъчно приключване, изготвяне на ГФО и ГДД.

·         Опит в администрирането и изготвянето на заплати е предимство.

 

Работата на „Фабрика за персонал-ни решения“ свързана с подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.