back to list

Заместник главен счетоводител

City: Sofia   Type: Hire

Заместник Главен Счетоводител
За финансово – счетоводния екип на наш клиент, утвърдена и стабилна българска търговска компания, търсим отговорен и коректен професионалист за длъжността

Заместник Главен счетоводител

Основни задължения и отговорности:
• Подпомага дейността на Главния счетоводител и го замества при негово отсъствие;
• Участие в оперативната счетоводна дейност на фирмата;
• Участие в изготвянето на отчети за ръководството;
• Участие в счетоводното и данъчно приключване;
• Участие при изготвянето на междинни и годишни финансови отчети;
• Участие в изготвянето на ДДС декларации, задължителни отчетни регистри и документи по българското законодателство и статистически отчети;
• Участие в проверки и ревизии от контролни органи;

Изисквания:
• Висше икономическо образование - специалност „Счетоводство и контрол“ 
• Минимум 4-5 години опит на релевантна позиция
• Опит със счетоводен софтуер Ажур-Л
• Познаване на данъчното и осигурително законодателство, международни счетоводни стандарти и прилагането им
• Опит при изготвяне на трудови и сродни възнаграждения и работа с интегриран софтуер по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения – Омекс се счита за предимство
• Личностни качества - отговорност и изпълнение в срок на поставените задачи, желание за усъвършенстване и работа в екип.

Компанията предлага отлични възможности за кариерно развитие, работа в неголям екип от професионалисти и конкурентно възнаграждение.

Документите ще се разглеждат конфиденциално, според изискванията на ЗЗЛД.

Работата на Фабрика за Персонал-Ни Решения по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.