back to list

Специалист ТРЗ и ЧР

City: Sofia   Type: Hire

За финансово – счетоводния екип на наш клиент - утвърдена и стабилна българска търговска компания, търсим млад, енергичен човек с желание да се развива в сферата на човешките ресурси и по конкретно в областта администриране на персонала, обработка и изчисляване на работни заплати.

Специалист ТРЗ и ЧР

Какво би включвала позицията първоначално:

·         Интензивно първоначално обучение за човек без опит и със сериозна мотивация да се развива и напредва в тази сфера

·         Обучение по отношение на прилагания софтуерен продукт за обработка на работните заплати


Какво би включвала позицията на следващ етап:

·         Пълна отговорност по отношение на всички процеси свързани с администрирането на служителите – назначаване на нови служители, преназначаване, промотиране на служители, пенсиониране, прекратяване на отношения

·         Подготовка и изготвяне на всички документи свързани с преназначаване, промотиране, пенсиониране или освобождаване на служители

·         Самостоятелна отговорност по отношение на обработката и изчисляване на работните заплати на служителите

·         Изготвяне на различни справки и мениджмънт репорти по отношение на персонала

·         Поддържане на отношения с всички свързани държавни институции – трудова инспекция, НАП, НОИ и т.н.

·         Поддържане на отношения с доставчици на различни услуги – с компании за подбор на персонал, обучения и т.н.

 

Какъв човек търсим:

·         С висше образование в сферата на Човешките ресурси, Счетоводство/Финанси, Бизнес администрация или друга сходна специалност

·         Предишен опит на ТРЗ позиция би бил предимство, но не е задължителен

·         Много добра техническа грамотност и умения за работа с цифри

·         Комуникативност и умение за интеракция с различни хора

·         Позитивност и желание да оказва съдействие

·         Желание за работа в екип

 

 Компанията предлага:

·         Отлични възможности за кариерно развитие

·         Работа в неголям сплотен екип от професионалисти

·         Конкурентно възнаграждение

 

Документите ще се разглеждат конфиденциално, според изискванията на ЗЗЛД.

Работата на Фабрика за Персонал-Ни Решения по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.