back to list

Бизнес Анализатор

City: Sofia

Фабрика за персонал-ни решения“ е консултантска компания с мисия да съдейства на своите клиенти в намирането и привличането на най-правилния човек за точното работно място. 

Нашият клиент е иновативна софтуерна компания, която предлага уникална и революционна технология за идентификация, удостоверяване и подписване. Технологията им е специално разработена с оглед на много от настоящите регулаторни промени и отговаря на всички европейски, регламенти и стандарти, както и покрива изискванията за висока сигурност и надеждност.

За разрастващия се екип на компанията, търсим аналитичен човек, с афинитет към работата с цифри и данни и структуриран подход за излагане на информация. 

Ролята Бизнес Анализатор ще включва следните задачи:

 • Провеждане на пазарни проучвания и анализи, вкл. GAP анализи
 • Следене и проучване на състоянието и тенденциите на всеки от външните пазари, на които компанията оперира или планира да навлезе, подпомагайки дейността на Бизнес Девелъпмънт отдела
 • Събиране и анализиране на информация относно представянето на компанията на различните пазари 
 • Проучва и анализира конкурентни продукти на съответните пазари и дава препоръки и насоки към Продъкт мениджъмнт отдела
 • Анализира и идентифицира предизвикателства от една страна и възможности от друга за компанията, прилагайки различен тип анализи целящи да обосноват едно или друго бизнес решение и/или да избегнат поставянето на компанията в риск
 • Участва в разработването на системи за оптимизация на бизнес процесите и начина на работа
 • Участва в разработването на различни вътрешно-фирмени документи
 • Разработва всякакъв тип репорти и обработва информация  

 

Нашите очаквания към вас са следните:

 • Да притежавате висока езикова грамотност на български и английски език
 • Да демонстрирате предишен анализаторски опит (е сериозно предимство) и/или участие в проекти, които да доказват вашите анализаторски умения
 • Да демонстрирате умения в обобщаване на информация и презентирането й
 • Да имате висока компютърна грамотност и отлични умения за работа с MS Office пакет (Excel, Word, Power Point)
 • Да ни убедите, че умеете да организирате ефективно времето си и планирате вашите текущи задачи
 • Да имате интерес и афинитет към новите технологии

 

 

Документите ще се разглеждат конфиденциално, според изискванията на ЗЗЛД.

Работата на „Фабрика за персонал-ни решения ЕООД“ по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.