back to list

Мениджър дигитален маркетинг

City: Sofia

Нашият клиент е иновативна софтуерна компания, която предлага уникална и революционна технология за идентификация, удостоверяване и подписване. Технологията им е специално разработена с оглед на много от настоящите регулаторни промени и отговаря на всички европейски, регламенти и стандарти, както и покрива изискванията за висока сигурност и надеждност.

За екипа на компанията, търсим креативен човек, с опит в изграждането и управлението на екип, с богата езикова култура и умение с лекота да се изразява, пише и разказва интригуващо и завладяващо, насочвайки и управлявайки умело онлайн присъствието на компанията в различни социални медии.

Ролята, Мениджър дигитален маркетинг, първоначално, ще включва следните творчески задачи:

·         Разработване на съдържание за уебсайта на компанията

·         Поддържане и актуализиране на информацията в сайта и анализ на ефективността му

·         Писане на публикации и текстове (copywriting и storytelling) в различни социални медии

·         Планиране и изготвяне на различни маркетинг инициативи свързани с разпространението на информация за нови продукти и услуги и позиционирането на компанията в социалните медии  (организиране на уебинари, публикации на съдържания, и др. )

·         Поддържане на корпоративен Newsletters 

·         Анализиране на резултатите от всяка инициатива.

·         Поддържане на комуникация с външен PR консултант

 Ролята, на следващ етап, ще бъде отговорна за:

.          Изграждане и управление на екип от маркетингови специалисти.

Нашите очаквания към вас са следните:

·        Да сте били част от маркетинговия екип на иновативна технологична компания с поглед към бъдещето или част от екип в проектно-ориентиран бизнес

·        Да сте управлявали екип и да сте създавали маркетингови стратегии.

·         Да демонстрирате опит в писането на текстове и разказването на истории

·         Да покажете опит и умения за работа с различни социални медии Facebook, LinkedIn, Instagram и др.

·         Да ни демонстрирате как измервате ефективността на вашата работа (как анализирате работата си чрез с Google Analytics, FB или др.;)

·         Да покажете висока компютърна и технологична грамотност

·         Да работите свободно както на български, така и на английски език            

Документите ще се разглеждат конфиденциално, според изискванията на ЗЗЛД.

Работата на „Фабрика за персонал-ни решения ЕООД“ по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.