back to list

Счетоводител

City: Sofia

„People Solutions Factory“ е консултантска компания с мисия да съдейства на своите клиенти в намирането и привличането на професионалистите, от които имат нужда.

За финансово-счетоводния екип на наш клиент - утвърдена и стабилна българска търговска компания, търсим прецизен и организиран професионалист, с много добри умения за комуникация и екипност, който да се присъедини в ролята на:

Счетоводител

Основни задължения към позицията:

 •  Извършване на текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи; 
 •  Коректно отразяване на информация по различни сметки; 
 •  Подготовка на данни и подаване на статистически отчети и формуляри; 
 •  Изготвяне на справки и отчети за целите на ръководството;
 •  Подпомагане на месечното и годишно счетоводно приключване;
 •  Подпомагане на процеса по съставянето на СД по ДДС, ГДД по чл.92 от ЗКПО и ГФО; 
 •  Извършване на допълнителни текущи задачи възложени от Главния счетоводител свързани със спецификата на работа в дружеството;

Изисквания:

 • Образование – бакалавърска или магистърска степен по „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит“ или друга релевантна специалност.
 • Професионален опит на релевантна позиция - минимум 2-3 години.
 • Предимство – опит в счетоводна отчетност свързана с акцизни стоки.
 • Добро познаване на НСС, нормативните актове свързани със счетоводната отчетност, данъчното и осигурително законодателство.
 • Опит в работата със софтуерни счетоводни продукти, Microsoft Word и Excel. Много сериозно предимство ще бъде предходен опит с продукта Ajur-L.

Работата на "Фабрика за Персонал-Ни Решения" по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.