back to list

Maintenance and automation Manager

City: Shumen

Наш клиент е компанията "ТЕСИ" водещ производител на иновативни уреди за дома (бойлери, отоплителни уреди, термопомпи и т.н.), които изнася в 54 държави по света. Успеха им през годините е базиран на международния им екип от интелигентни и амбициозни професионалисти, които превръщат и най-смелите мечти в реалност. В момента, компанията създава нова роля и търси опитен и отдаден на работата си човек, с технически бекграунд и солиден опит в подръжката на машини и оборудване, ръководство на инвестиционни проекти и екипи, да заеме ролята на

Ръководител "Автоматизация и Техническа поддръжка"

Описание на дейността:

 • Изготвя годишен план за превантивна поддръжка на машините и съоръженията в производствата на ТЕСИ
 • Организира своевременното отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения;
 • Отговаря за техническата изправност и безопасност на всички машини и съоръжения в производствата на ТЕСИ;
 • Разработва инструкции за употреба на системите за автоматизация и подпомага обучението на операторите на тези машини;
 • Съвместно с други отдели на компанията разработва планове за внедряване на нови производствени мощности и нови технологии за автоматизация на производствата с цел да осигури по-висока ефективност и продуктивност;
 • Участва активно при въвеждането в експлоатация на нови производствени мощности, както и реконструкция и модернизация на съществуващи. Отговаря за развитието и поддръжката на системата за енергиен мониторинг в компанията.
 • Предлага решения за оптимизация на енергийните разходи.
 • Следи документацията на периодичните прегледи, инспекции и сертификация на цялото оборудване да бъде спрямо фирмените изисквания;
 • Следи складовата наличност на резервните части и я подържа в оптимално състояние;
 • Организира контрола върху качеството на работа на външните подизпълнители, както и на влаганите материали и резервни части;
 • Изготвя годишен инвестиционен план и бюджет на отдела и контролира разхода на средствата;
 • Позицията ще бъде базирана в Шумен, като кандидата, който се търси може да живее в района или да има желание да се релокира в Шумен, Варна или региона и пътува 

Изисквания:

 • Висше техническо образование с квалификация машинен инженер или друго, подходящо за изпълнение на длъжността;
 • Минимум 7 години опит в областта на техническата поддръжка
 • Поне 3 години опит на ръководна позиция
 • Компютърни умения - MS Office;
 • Английски език – много добро ниво писмено и говоримо;
 • Отлични умения за организиране;
 • Отношение към детайлите, в същото време умения за поглед в бъдещето и проактивно поведение;
 • Креативна, про-активна и динамична личност с желание за развитие;
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип

Компанията предлага:

 • Отлично възнаграждение и социален пакет, който покрива и релокация
 • Автомобил
 • Отлични възможности за последващо кариерно развитие 
 • Възможност да работите във водеща българска производствена компания с интернационален екип от професионалисти и да бъдете част и сподвижник на нейното бъдещо разрастване 

Ще се свържем само с кандидатите, които отговарят на формалните изисквания на клиента ни.
Работата на "Фабрика за Персонал-Ни Решения" по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2052/31.05.2016 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you if you would like to apply for that position to send your CV to the following e-mail: office@psf.bg Before you send us your application, please read a Declaration of consent form and affirmatively declare its acknowledgement.