back to list

Технически Ръководител

City: София

„Фабрика за персонал-ни решения” е консултантска компания с мисия да съдейства на своите клиенти в намирането и привличането на професионалистите, от които имат нужда. 

Наш клиент е установена и доказала се с качеството на своята работа строителна компания, която изпълнява обекти до цялостното им завършване - вкл. вътрешно обзавеждане и оформление на външните пространства. 

Вследствие на динамичното и мащабно развитие на дейността й търсим инициативен, независим, лоялен и отговорен човек, който има желание да продължи да се развива в сферата на строителството, заемайки позицията Технически ръководител

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Планира, следи и контролира строителните процеси на обекта;
 • Организира и разпределя ежедневната работа на строителните бригади, подизпълнители и механизация;
 • Осигурява технически насоки и подкрепа по време на строителството, като гарантира спазването на проектните спецификации и строителните стандарти;
 • Своевременно изготвя заявки за необходими материали и механизация за непосредственото обезпечаване дейността на обекта с цел непрекъснато изпълнение на строителната дейност;
 • Идентифицира техническите предизвикателства и предоставя решения за постигане на целите на проекта;
 • Координира се с архитекти, инженери, подизпълнители и доставчици за решаване на технически проблеми и оптимизиране на строителните процеси;
 • Изготвя отчети за дейността на обекта;
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на строителната площадка; 
 • Организира воденето и отговаря за съхраняването на техническата документация на обекта.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше техническо образование в областта на строителството или строителен техникум, специалност „Строителство и архитектура“;
 • Предишен опит като ръководител на строителен обект – тип жилищно строителство, поне 5 години; 
 • Опит в организацията на работа и координация на бригадите на строителния обект;
 • Умения за разчитане на проектна и техническа документация;
 • Способност за определяне ня приоритетите в ежедневната дейност;
 • Умения за работа с геодезически инструменти;
 • Познания по ЗУТ и други нормативни актове касаещи строителството; 
 • Дипломатичност и такт в комуникацията с различни ангажирани страни; 
 • Способности за решаване на проблеми и вземане на разумни решения под натиск;
 • Умения за работа в екип, добра комуникация, лоялност и коректност;
 • Компютърни умения -  MS Excel, MS Outlook, MS Word, AutoCad;
 • Свидетелство за управление на МПС, кат В.

КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯ:

 • Възможност за работа в динамично развиваща се компания с високи стандарти;
 • Заплащане, съобразено с показаните умения и постигнати резултати;
 • Отлични условия на труд;
 • Служебен автомобил;
 • Служебен телефон и лаптоп.

Ако имате интерес към обявената позиция и считате, че отговаряте на изискванията й, моля изпратете ни Ваше CV!

Единствено кандидатите, които отговарят на поставените изисквания ще бъдат поканени на среща! Всички кандидатури се разглеждат строго конфиденциално!

"Фабрика за персонал-ни решения" предоставя консултантски услуги в сферата на подбор на персонал с лиценз № 2052/31.05.2016 от Агенция по Заетостта. 

Apply now

Add resume
Select file

Due to the GDPR limitation, we kindly ask you, please read a Declaration of consent (English) / Declaration of consent (Bulgarian) form and affirmatively declare its acknowledgement.